ESTIMATES Bogdan Boguszewski

Rzeczoznawca samochodowy

Wycena maszyn i urządzeń 

 

 

 

* Wyceny pojazdów:

- samochodów osobowych i ciężarowych i dostawczych

- przyczep ( w tym naczep )

- autobusów

- ciągników rolniczych i innych

Wycena jest poprzedzona badaniem stanu technicznego pojazdu, jego identyfikacją, zapoznaniem się z dokumentacją serwisową, zaś jej integralną częścią jest materiał fotograficznysporządzony w toku badania pojazdu.Wyceny sporządzane są z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego, w tym w szczególności systemu "Info-Ekspert"

* Kosztorysy napraw pojazdów:

Kalkulacje napraw sporządzane są w oparciu o technologie napraw określone przez producenta, przy zastosowaniu części nowych oryginalnych. Na życzenie klienta wykonywane są równiez kosztorysy z zastosowaniem( dostępnym na rynku krajowym ) cen części alternatywnych, spełniających wymagania aktualnie obowiązujących przepisów GVO. Kalkulacje wykonywane są w programie Audatex.

 

* Rekonstrukcje przebiegu wypadków , korelacje uszkodzeń

 

* Wyceny maszyn i urządzeń:

Przedmiotem wyceny mogą być:

- maszyny i urządzenia zaplecza technicznego motoryzacji

- środki transportu technologicznego, sprzęt budowlany, maszyny rolnicze

- rónego rodzaju maszyny produkcyjne i obrabiarki

- linie produkcyjne 

- jachty motorowe i żaglowe 

- i inne.

* Określenie rynkowego ubytku wartości pojazdu po naprawach kolizyjnych:

Zadaniem takiej wyceny jest ustalenie rzeczywistej wielkości rynkowego ubytku wartości pojazdu jaki wystąpił w związku z przeprowadzoną naprawą powypadkową.

* Oceny stanu technicznego pojazdów:

- pomiar grubości powłoki lakierniczej

- sprawdzenie poprawności działania poszczególnych zespołów pojazdu

- jazd próbna

 

Wartość rynkowa

Przez pojęcie wartość rynkowa rozumie się najbardziej prawdopodobną cenę mozliwą do uzyskania na rynku w dniu wyceny w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach równych pomiedzy kupujacym a sprzedającym, który mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, posiadają pełną wiedzę na temat przedmiotu transakcji, postępują rozważnie oraz nie znajdują sie w sytuacji przymusowej.

Kiedy wystepuję potrzeba wyceny wartości rynkowej ?

Ubezpieczenie samochodu - w celu ustalenia sumy ubezpieczenia, wartość rynkowa zwykle okreslana jest z wykorzystaniem skatalogowanych wartości rynkowych. W przypadku samochodów nietypowych i występujących jednostkowo lub posiadających zabudowę specjalistyczną w procesie zawierania umowy ubezpieczenia konieczne jest wykonanie wyceny wartości rynkowej w oparciu o ogledziny pojazdu i specjalistyczną wiedzę jaką posiadają rzeczoznawcy samochodowi. 

- Leasing - częsta praktyką stosowaną przez leasingodawców w przypadku zawierania umówleasingu na uzywane samochody i inne środki techniczne jest wymóg przedłożenia wyceny wartości.Podobnie w przypadku wcześniejszego zakończenia umowy leasingu, w celu rozliczenia umowy koniecznym jest wykonanie wyceny przez rzeczoznawcę.

- Podatek akcyzowy - w przypadku importu lub dostawy wewnątrzwspólnotowej samochodów osobowych wycena rzeczoznawcy samochodowego stanowi dla organów celnych podstawę do wyliczenia podatku akcyzowego. W uzasadnionych przypadkach jak. np. import uszkodzonego samochodu, którego wartość stanowi znikomą wartość pojazdu w stanie nieuszkodzonym, wycena rzeczoznawcy samochodowego pozwala na ograniczenie wysokości zapłaconego podatku akcyzowego, który standardowo liczony jest od pełnej wartości katalogowej samochodu sprawnego w dobrym stanie.

- Likwidacja szkodzy komunikacyjnej - w przypadku szkód komunikacyjnych dla których koszty naprawy przekraczają wartość rynkową pojazdu, wysokość wypłaconego odszkodowania stanowi różnicę pomiędzy wartością samochodu przed zaistnieniem szkody i wartością samochodu w stanie uszkodzonym. Nasi klienci zwykle nie posiadają wystarczającej wiedzy i narzędzi, aby ocenić czy oszacowane przez ubezpieczyciela wartości są wyznaczone w sposób obiektywny bez szkody dla ubezpieczonego/poszkodowanego. W takich przypadkach przedłożenie ubezpieczycielowi obiektywnej wyceny wartości samochodu wykonanej przez niezależnego rzeczoznawcę samochodowego pozwala na uzyskanie dodatkowej kwoty odszkodowania.

Biura : Suwałki, Olecko

tel. 728 924 372

email: bogdan.boguszewski@gmail.com