O F E R U J E M Y 

Wyceny wartości pojazdów

Sporządzanie wycen:

- samochodów osobowych i ciężarowych

- przyczep (w tym naczep)

- autobusów

- ciągników rolniczych i innych.

 Wycena poprzedzona jest szczegółowym badaniem stanu technicznego pojazdu, jego identyfikacją, zapoznaniem się z dokumentacją serwisową, zaś jej integralną częścią jest materiał fotograficzny, sporządzony w toku badania pojazdu. Wyceny sporządzane są z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego, w tym w szczególności systemu "Info-Ekspert".

Kosztorysy napraw pojazdów

Kalkulacje napraw pojazdów sporządzane są w oparciu o technologie naprawy określane przez producenta, przy zastosowaniu cen części nowych, oryginalnych. Na życzenie klienta wykonywane są również kosztorysy z zastosowaniem (dostępnych na rynku krajowym) cen części alternatywnych, spełniających wymagania aktualnie obowiązujących przepsiów GVO. Kalkulacje wykonywane są w programie AUDATEX.

Wyceny maszyn i urządzeń

Przedmiotem wyceny mogą być :

-maszyny i urządzenia zaplecza technicznego motoryzacji

- środki transportu technologicznego, sprzęt budowlany, ciągniki i przyczepy rolnicze oraz maszyny do zbioru zbóż, płodów rolnych a także do uprawy roli

- różnego rodzaju maszyny produkcyjn i  obrabiarki

- jachty motorowe i żaglowe

Określanie Rynkowego ubytku wartości pojazdu po naprawach kolizyjnych

Zadaniem takiej wyceny jest ustalenie rzeczywistej wielkości 'Rynkowego ubytku wartości' pojazdu jaki wystąpił w związku z przeprowadzoną naprawą powypadkową.

Oceny stanu technicznego pojazdów

- pomiar grubości powłoki lakierniczej

- sprawdzenie poprawności działania poszczególnych zespołów pojazdu

- jazda próbna

KONTAKT

Adres korespondencyjny

Estimates

Bogdan Boguszewski

Mała Huta 24

16-402 Suwałki

 

Telefon kom.

+48 728 924 372

e mail

bogdan.boguszewski@gmail.com

biuro@estimates.com.pl